09 februari 2010

Åkpåse mönster


15m/10cm
5mm rundsticka ev strumpstickor till att börja med
ca 200g garn. Hade inte kvar banderollen, så jag vet inte hur många meter. Om jag hittar det senare så kompletterar jag då.

Lägg upp 14m sticka 1a varv, 1r varv, 1a varv

Plocka upp 2m på kortsidan och placera en markör mellan dessa = sidan.
Plocka upp 14m längs andra långsidan och 2m med markör mellan på andra kortsidan = 32m och två markörer för sidorna.

Sticka ett varv rätt
Sticka ett varv rätt och öka samtidigt 1m på var sida om vardera markören = 36m

Sticka nu 3 varv aviga och 3 varv räta hela arbetet igenom

SAMTIDIGT ökas 1m på vardera sidan markörerna på vart tredje varv till du har 80m totalt. Öka antalet ökningar om du vill ha en bredare modell.

Sticka rakt i 3 aviga varv, 3 räta varv tills arbetet mäter ca 30cm osträckt. Här kan man förlänga om man vill ha en större storlek.

Sticka nu 15 maskor från sidmarkören, plocka upp 10m innanför de 10 nästkommande maskorna så att en omlottkant skapas = 90m

Vänd och sticka nu fram och tillbaka på rundstickan. Fortsätt alternera aviga och räta varv så att samma effekt bibehålls (2 räta varv 1 avigt blir rapporten nu)

När arbetet mäter 38cm minskas 1m på vardera sida om omlottkanten 5 maskor in. Minska på detta sätt vart 6:e varv totalt 5ggr.

SAMTIDIGT när arbetet mäter 40cm minskas 2m mitt bak vart 3:e varv totalt 10ggr.

När sista minskningen är gjord finns 50m. Vik arbetet på mitten och sticka ihop arbetet med hjälp ev en tredje sticka samtidigt som man maskar av.

Fäst alla ändar och påsen är klar.

1 kommentar:

Anonym sa...

Så bra åkpåse! det ska definitivt bli en sådan!! tack!!